Καλάθι αγορών
Μέθοδος efrench
Μαθήματα
Γιατί Γαλλικά

Προγράμματα εκμάθησης


Μαθήματα Επιπέδου A1 (Αρχάρια γνώση)
Τα μαθήματα του επιπέδου Α1 περιλαμβάνουν:
 • 20 βίντεο ανάλυσης γραμματικής και λεξιλογίου
 • 19 τεστ αξιολόγησης γνώσεων
 • 16 εκθέσεις
 • 15 ηχητικά τεστ εξάσκησης της ακουστικής ικανότητας
 • 4 τεστ κατανόησης κειμένου
 • Ασκήσεις προφορικής εξάσκησης
 • Πλήρη υποστήριξη από καθηγητή
Περισσότερα

Τιμή: 150 € 50 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24,00%


Μαθήματα Επιπέδου Α2 (Βασική γνώση)
Τα μαθήματα του επιπέδου Α2 περιλαμβάνουν:
 • 15 βίντεο ανάλυσης γραμματικής και λεξιλογίου
 • 16 τεστ αξιολόγησης γνώσεων
 • 17 εκθέσεις
 • 12 ηχητικά τεστ εξάσκησης της ακουστικής ικανότητας
 • 4 τεστ κατανόησης κειμένου
 • Ασκήσεις προφορικής εξάσκησης
 • Πλήρη υποστήριξη από καθηγητή
Περισσότερα

Τιμή: 150 € 50 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24,00%


Μαθήματα Επιπέδων A1+A2 (Αρχάρια + Βασική γνώση) <br><font color= "red"> Εκπτωτικό πακέτο</font><br>
Τα μαθήματα του επιπέδου A1+Α2 περιλαμβάνουν:
 • 35 βίντεο ανάλυσης γραμματικής και λεξιλογίου
 • 35 τεστ αξιολόγησης γνώσεων
 • 33 εκθέσεις
 • 27 ηχητικά τεστ εξάσκησης της ακουστικής ικανότητας
 • 8 τεστ κατανόησης κειμένου
 • Ασκήσεις προφορικής εξάσκησης
 • Πλήρη υποστήριξη από καθηγητή
Περισσότερα

Τιμή: 250 € 90 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24,00%


Μαθήματα Επιπέδου B1 (Αρκετά καλή γνώση)
Τα μαθήματα του επιπέδου B1 περιλαμβάνουν:
 • 15 βίντεο ανάλυσης γραμματικής και λεξιλογίου
 • 13 τεστ αξιολόγησης γνώσεων
 • 14 εκθέσεις
 • 11 ηχητικά τεστ εξάσκησης της ακουστικής ικανότητας
 • 4 τεστ κατανόησης κειμένου
 • Ασκήσεις προφορικής εξάσκησης
 • Πλήρη υποστήριξη από καθηγητή
Περισσότερα

Τιμή: 230 € 80 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24,00%


Μαθήματα Επιπέδου B2 (Καλή γνώση)
Τα μαθήματα του επιπέδου B2 περιλαμβάνουν:
 • 25 θεματικές λεξιλογίου συνοδευόμενες από την ηχητική τους ανάγνωση
 • 17 τεστ αξιολόγησης γραμματικών γνώσεων
 • 14 εκθέσεις
 • 10 ηχητικά τεστ εξάσκησης της ακουστικής ικανότητας
 • 10 τεστ κατανόησης κειμένου
 • Ασκήσεις προφορικής εξάσκησης
 • Πλήρη υποστήριξη από καθηγητή
Περισσότερα

Τιμή: 230 € 80 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24,00%


Εγνατία 90

Θεσσαλονίκη 54623

Τηλ.: 6980 156013

info@efrench.gractive³ 4.9 · © 2000 - 2014 IPS Ltd · Όροι χρήσης