Καλάθι αγορών
Μέθοδος efrench
Μαθήματα
Γιατί Γαλλικά

Δομή μαθημάτων


Κάθε επίπεδο μαθημάτων περιλαμβάνει όλα τα γλωσσικά εφόδια που απαιτούνται για την  ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητευόμενος για να μπορέσει να επικοινωνήσει στην ξένη γλώσσα: γραμματική, λεξιλόγιο, ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, ασκήσεις κατανόησης γραπτών κειμένων, ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου.

 

Κάθε επίπεδο αποτελείται από τα εξής:

 

Βιντεοσκοπημένα μαθήματα

Στα μαθήματα αυτά εξηγείται αναλυτικά, μέσω της οπτικοακουστικής μεθόδου η γραμματική και το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στην διδακτέα ύλη του επιπέδου αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει μια ενότητα μικρών εφαρμογών όπου γίνεται πρακτική άσκηση των ενοτήτων που αναλύθηκαν. Demo μαθήματος

 

Σημειώσεις μαθημάτων

Το περιεχόμενο των οπτικοακουστικών μαθημάτων διατίθεται και σε μορφή σημειώσεων, ιδανικές για σφαιρική κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και για πολλαπλές επαναλήψεις.

 

Τεστ αξιολόγησης

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα τεστ αξιολόγησης που σας επιτρέπει να αυτοαξιολογηθείτε και να ελέγξετε το βαθμό κατανόησης από μέρους σας της διδαχθείσας ύλης. Demo τεστ αξιολόγησης

 

Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου

Οι ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (εκθέσεις) επιτρέπουν στο μαθητή να παράγει ένα γραπτό κείμενο, επικαλούμενος τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν μια καινοτομία στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς ο μαθητής εκφράζεται ελεύθερα, με τον δικό του τρόπο και οι καθηγητές του efrench.gr διορθώνουν το κείμενό του σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς να πραγματοποιείται κανένα είδος αυτόματης διόρθωσης στο κείμενο. Οι καθηγητές του efrench.gr μέσα από τις ασκήσεις αυτές παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών, προσφέροντας τις κατάλληλες διορθώσεις και συμβουλές. Demo έκθεσης

 

Ασκήσεις κατανόησης κειμένου

Πρόκειται για ασκήσεις που ελέγχουν την κατανόηση αυθεντικών κειμένων, τις οποίες έχουμε κατασκευάσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα.Demo τεστ κατανόησης κειμένου

 

Ασκήσεις ακουστικής κατανόησης

Οι ασκήσεις αυτές αφορούν την κατανόηση προφορικού λόγου, ο οποίος εκφωνείται από Γάλλους ομιλητές. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την αυθεντική γαλλική ομιλούμενη γλώσσα και εξασκούνται στην κατανόησή του, όπως απαιτείται από την πραγματική επικοινωνία. Demo τεστ ακουστικής κατανόησης

 

Ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου

Οι ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου αποτελούν βασικό κομμάτι στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Μέσα από αυτές τις ασκήσεις, ο μαθητής ξεπερνά τις δυσκολίες προφορικής έκφρασης στην ξένη γλώσσα, αποκτά εμπειρία στην επικοινωνία σε αυτήν και αισθάνεται πιο σίγουρος για τις γνώσεις που έχει κατακτήσει καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων.

 

Κάθε τμήμα του κάθε επιπέδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα, ώστε να πραγματοποιείται ολοκληρωμένη εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, χωρίς κενά σε καμία επικοινωνιακή δεξιότητα.

 

Ως εκπαιδευόμενος έχετε την πλήρη υποστήριξη του προσωπικού σας καθηγητή. Ο καθηγητής που ορίζεται είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε απορία σας όσον αφορά την ύλη και διορθώνει τις ασκήσεις που του στέλνετε, όπως γίνεται με τα καθήκοντα σε ένα φροντιστήριο ή σε ένα ιδιαίτερο μάθημα.

αναλυτικής οπτικοακουστικής ανάλυσης της γραμματικής και λεξιλογίου

Εγνατία 90

Θεσσαλονίκη 54623

Τηλ.: 6980 156013

info@efrench.gractive³ 4.9 · © 2000 - 2014 IPS Ltd · Όροι χρήσης